راهنمای درج ویدیو در اِلواترا

راهنمای درج ویدیو از آپارات

  • 1- در قسمت پایین هر ویدیو بخشی به نام کد ویدیو وجود دارد
  • 2- با کلیک برروی این آیکن کد ویدیو را کپی کرده و در قسمت آدرس فیلم در اِلواترا قرار دهید

تصویر 1

تصویر 2


راهنمای درج ویدیو از یوتیوب

راه حل اول:

- بر روی فیلم راست کلیک کرده و یکی از گزینه های:
Copy video URL
Copy video URL at current time
Copy embed code
کلیک کرده و در آدرس فیلم در اِلواترا قرار دهید

تصویر 1

راه حل دوم:

  • 1- در قسمت پایین هر ویدیو بخشی به اسم share وجود دارد
  • 2- کافی است در قسمت embed کد فیلم را کپی کرده و در آدرس فیلم در اِلواترا قرار دهید

تصویر 1